Tal Hashamayim

  ‘Dauw van de hemel’.

Zoals dauwdruppels de gewassen
en velden verfrissen,
zo hopen wij dat de cursussen van
Tal Hashamayim
de gedachten en het hart
van onze studenten
zullen vernieuwen en verfrissen.

Naar de zegen van Isaak aan Jakob (Genesis 27:28). 

 

Hemelse dauw over de Jordaanvallei

Leerhuis

Een leerhuis is een kring van kleinere leergroepen, waarvan de leden bereid zijn om hun kennis en gevonden wijsheid met elkaar te delen. Het met elkaar delen van opgedane kennis en vaardigheden is een hele oude en verrijkende leerstructuur.
Leerhuis Tal Hashamyim werkt over de hele lijn op basis van het leerhuismodel. Al vanaf het begin wordt samendelen geoefend en gestimuleerd en dat leidt tot levendige cursusgangen, bijzondere vondsten en regelmatig tot handige aanvullingen op het studiepakket. Begeleiders van de leergroepjes en studenten trekken daarbij samen op.
Elke vondst is een geschonken parel. Vele parels samen maken een sprankelende ketting.

Leerhuis Tal Hashamayim verdiept zich in de  talen Bijbels Hebreeuws en Bijbels Grieks, de Joodse godsdienst en het Joodse en vroeg Christelijk denken. Het leerhuis is in 2004 in Middelburg ontstaan onder leiding van Johan Murre, auteur van de leergangen Bijbels Hebreeuws, Bijbels Grieks en het Lexicon Nieuwe Testament. Onder zijn bezielende leiding is Tal Hashamayim uitgegroeid tot een inspirerende leeromgeving voor mensen, die zich in de brontalen van de Bijbel willen verdiepen.
Alle cursussen staan open voor iedereen die  een open instelling heeft ten aanzien van de Bijbel en de Joodse gedachtenwereld. De leergroepen zijn niet verbonden met enig kerkgenootschap of religieuze, maatschappelijke of politieke organisatie.

Giften

Bestuderen van de Bijbelse talen is meer dan een persoonlijke studie. Studenten gaan hiermee terug naar de bron en veranderen daarmee het denken erover. Op hun wijze dragen zij daarmee bij aan continuïteit en vernieuwing van de samenleving. Om het werk voor iedereen mogelijk te maken en in de toekomst veilig te stellen zijn giften zeer welkom.
Rekening: NL94 INGB 0004 9619 15 t.n.v. Tal Middelburg.