15. Basiscursus Bijbels Grieks voor gevorderden III

karakter Grammatica en vertaaloefeningen, waarbij gedurende de gehele cursus het evangelie van Marcus aan de orde komt.
kosten Derde en volgende jaren: € 105,-.
Dit bedrag is excl. cursusmateriaal en Lexicon Nieuwe Testament van Johan Murre, en Griekse Bijbel (zie hierna onder benodigde boeken).
voor Iedereen die geïnteresseerd is in de taal van het Nieuwe Testament; van de cursist wordt een open instelling tav het NT-gedachtegoed verwacht.
groep Max. 5 personen per groep.
tijd Donderdagmiddag 1 x per 14 dagen van september t/m april
van 13.30 – 15.15 uur.
Data 2015: 02-04, 16-04
plaats In overleg