34. Het Hebreeuws alfabet – Letters van Licht

Wijsheid van het Hebreeuwse alfabet
op de weg van je bestemming…

Karakter en inhoud Het Bijbels Hebreeuws is een hele bijzondere taal. Het Hebreeuwse woord voor ‘letter’ maakt dit al direct duidelijk:  ot (אוֹת) betekent behalve letter ook teken, symbool, bewijs, wonder. Bovendien is elke letter tegelijkertijd een getal. Achter elke letter gaat een wereld van verborgen betekenissen schuil; betekenissen, die verwijzen naar het geheim van de Schepping en naar de zin en intrinsieke waarde van het leven.
Het Hebreeuws is in de ogen van de Joodse traditie Lashon HaKodesh, Heilige taal. De letters zijn derhalve ook Heilige letters. Elke letter komt van de Eeuwige en kan ons als gids op onze weg terug naar Hem. De letters bevatten duidingen, die van groot belang kunnen zijn in de zoektocht van de mens naar de weg van zijn/haar bestemming.
We zullen de letters dan ook vooral onderzoeken in het licht van hun verborgen zeggingskracht over de Weg, die elk mens voor zichzelf ontdekken moet. In de woorden van Martin Buber: ‘Iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het, zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld. Want waarlijk: dat dit niet geschiedt, zulks is wat de komst van de Messias vertraagt.’‘Dit enige en uitzonderlijke is het, dat ieder mens voor alles is opgedragen te ontwikkelen en vorm te geven.’ (Martin Buber, De weg van de mens volgens de Chassidische leer, blz. 15).
Werkwijze In de cursus verkennen we de rijkdommen, die schuil gaan achter de letters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een viervoudige benadering om de dieptedimensie van de letters in het zicht te krijgen. Aan de orde komen achtereenvolgens: de vorm van het letterteken, de getalswaarde, de symbolische betekenissen en het wonder: de letter als poort naar de verborgen Tegenwoordigheid van de Eeuwige. De bespreking van elke letter wordt afgesloten met een shiviti: een tekstmotief dat dient om de contemplatie op het geleerde te ondersteunen.
De cursus is een vervolgcursus in drie jaar.
Het is mogelijk zonder een voorgaand deel gevolgd te hebben deel te nemen aan de cursus.
 Voor  Iedereen die geïnteresseerd is in de rijkdom van de Hebreeuwse taal; van de cursist wordt een open leerhouding ten aanzien van de Joodse traditie verwacht.
Kosten 50 Euro voor 8 bijeenkomsten van 2 uur.
Dit bedrag is inclusief het materiaal dat tijdens de avonden wordt verstrekt.
Groep Minimaal 10 en maximaal 30 personen.
Studiejaar  2016/17 Deel 1: van Alef tot Teet
2017/18 Deel 2: van Jod tot Samech
2018/19 Deel 3: van Ajin tot Taf
 Plaats / tijd 19.30-21.30 uur
Synagoge Middelburg,
Eenmalig: Sint Laurens, Kasteelstraat 7.
Data 2016: 28/09, 26/10, 23/11, 21/12
2017: 18/01, 22/02, 08/03, 07/04