35. Psalmen. Leven in het licht van Zijn Aangezicht.

David op de trappen van de tempel
karakter en inhoud Door alle eeuwen heen hebben de psalmen op bijzondere wijze God-zoekenden het hart beroerd en geïnspireerd. In de psalmen worden alle ervaringen van de mens in de dialoog met de Eeuwige betrokken en op existentiële wijze ingebracht: vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, vertrouwen  en angst, perspectief en ontgoocheling, gezondheid en ziekte, recht en onrecht, goed en kwaad, leven en dood…. De mens, die voor het aangezicht staat van de Ene en zijn/haar leven transparant wil maken in het licht van Zijn gelaat, die verbinding met Hem zoekt en richting voor het leven, dat is één van de steeds terugkerende thema’s van de psalmen.Zo doorleeft het boek van de Psalmen het hele scala van menselijke levenservaringen en zoekt al deze ervaringen te ordenen naar het Koninkrijk van de hemel. Op de achtergrond van de psalmen klinkt het voortdurende verlangen naar God als dragende grond van het leven, om te leven in Zijn Tegenwoordigheid en het persoonlijke leven te laten uitbloeien tot haar bestemming.
werkwijze In deze leergroep lezen we elke bijeenkomst een psalm in vertaling. We bespreken vervolgens wat elke deelnemer ervaart bij deze psalm: wat raakt, herkenning geeft, bevreemdt, als moeilijk of inspirerend ervaren wordt. Ook voor ervaringen van weerstand tegen de tekst is ruimte. Vervolgens onderzoeken we passages, die in de dialoog als thema naar voren zijn gekomen, in de Hebreeuwse taal. We openen de tekst door het woordveld van de Hebreeuwse woorden bij ons verstaan te betrekken. Ook verrijken we ons begrip van de tekst door andere lees- en interpretatiemogelijkheden, die ons aangereikt worden uit de Joodse Traditie, te beluisteren. Tot slot bespreken we op welke wijze deze lezing en bespreking van de psalm het inzicht heeft vernieuwd, welke nieuwe vragen zijn opgekomen, welke ademruimte er is geschept.
kosten 60 Euro voor 7 bijeenkomsten van 2 uur. Dit bedrag is inclusief het materiaal dat tijdens de avonden wordt verstrekt.
groep Minimaal 6 en maximaal 10 personen.
voor Iedereen die geïnteresseerd is in de rijkdom van de psalmen en de Hebreeuwse taal. Van de cursist wordt een open leerhouding ten aanzien van de Joodse traditie verwacht. Ook is een open, respectvolle en niet-oordelende houding voor het welslagen van de dialoog over de persoonlijke betekenis, die een tekst voor ieder oproept, onmisbaar.
data 2018: 5 september, psalm 84

tijd Woensdagavond 19.15-21.15 uur.

Locatie:            Sint Laurens
2018:               05/09, 03/10, 14/11, 12/12 
2019:               09/01, 06/02, 06/03, 03/04, 22/05