Schriftelijke cursus Bijbels Grieks

In drie of vier leerjaren worden cursisten stap voor stap vertrouwd gemaakt met de grammatica van het Bijbels Grieks. Ook wordt leesvaardigheid geoefend. Vertaaloefeningen maken een vast onderdeel uit van de didactiek. Als rode draad door de cursus loopt de vertaling van het Evangelie van Marcus. Hierdoor ontwikkelen cursisten al snel een bijzondere affiniteit met het Bijbels Grieks.Grieks1

De basiscursus Bijbels Grieks is geschreven door Johan Murre. Deze methode behoort dan ook tot het noodzakelijke lesmateriaal:

Johan Murre, Basiscursus Bijbels Grieks, 2 delen, Skandalon, ISBN 978-90-76564-92-0.

Verder hebben de cursisten een Griekse Bijbel nodig. Aanbevolen wordt: Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, mit Wörterbuch, Deutsche Bibelgesellschaft, vanaf 27e druk.
ISBN 3-438-05107-9.Grieks2

Uiteraard is een goed woordenboek onmisbaar: Johan Murre, Lexicon Nieuwe Testament, Skandalon, 2009. ISBN 978-90-76564-80-7.
Prijs € 99,50.

 

karakter grammatica en vertaaloefeningen (waarbij het gehele Marcus-evangelie aan de orde komt). max. 4 jaar begeleiding door schriftelijke correctie (per e-mail of post).
kosten € 345,- voor max 4 jaar begeleiding, incl. lesmateriaal, excl. Lexicon Nieuwe Testament en Griekse Bijbel.
Verlenging mogelijk voor 75 euro per jaar of gedeelte ervan.
tijd beginnen kan op elk gewenst moment;
studieduur afhankelijk van tempo waarin met studeert
docent J.A. Murre, e-mail: bcgrieks@zeelandnet.nl;
internet: www.bijbelsgrieks.nl