Bijbels Hebreeuws

“Hij was de eerste die met liefde over de taal sprak.In elke lettergreep, in elk leesteken legde hij zowel zijn hart als ziel… Liefdevol zei hij tegen ons: “De Torah, mijn kinderen, wat is dat? Een schatkamer vol goud en edelstenen. Om er binnen te kunnen heb je een sleutel nodig. Ik zal jullie die toevertrouwen, maak er op een juiste manier gebruik van. De sleutel, wat is dat? Het alfabet. Dus zeg mij na, hardop, nog harder: Aleph, beit, gimel…”

uit: Elie Wiesel, De Dodenzang, hoofdstuk 1: ‘Mijn leermeesters’

Cursisten worden stap voor stap vertrouwd gemaakt met de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Ook wordt leesvaardigheid geoefend. Vertaaloefeningen maken een vast onderdeel uit van de didactiek. Hierdoor ontwikkelen de cursisten al snel een gevoel voor de unieke kwaliteiten van deze lashon hakodesh, heilige taal.
In vier of vijf jaar kan de hele stof worden verwerkt.

De basiscursus Bijbels Hebreeuws is geschreven door Johan Murre. Deze methode behoort dan ook tot het noodzakelijke lesmateriaal:boekWW

Johan Murre, Basiscursus Bijbels Hebreeuws, 2 delen, Skandalon, ISBN 90-76564-19-1. Prijs: € 159,-.

Verder hebben cursisten een Hebreeuwse Bijbel nodig. Aanbevolen wordt: BIBLIA HEBRAICA, Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, ISBN 3 438 052180. Vaak tegen redelijke prijs antiquarisch te verkrijgen. Een andere Hebreeuwse Bijbel, bijvoorbeeld van Kittel is ook goed .

Uiteraard is een goed woordenboek onmisbaar: Aanbevolen: Peter D.H. Broers, Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws, De Haan Boeken, Nieuw-Lekkerland, 2007. ISBN 978 90 80 2325 25. Prijs ca. € 40,-

Benjamin Davidson, The Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, Hendrickson Publishers, ISBN 0-913573-03-5 Prijs ca. € 20,- exclusief verzendkosten (€ 8,- à € 10,-)

Als men in het bezit is van een ander (evt. analytisch) woordenboek, zoals van Gesenius of Koehler en Baumgartner, is het niet nodig om één van bovenstaande woordenboeken aan te schaffen.