Een ladder van Licht – Themadag

“Houd altijd voor ogen dat op je reis door het leven je lichaam het voertuig is en je ziel het kompas. Door naar de stem van je ziel te luisteren blijf je afgestemd op je bestemming en iedere stap, iedere dag, brengt je dichter bij je doel.” Menachem Mendel Schneerson,  ‘Zinvol leven’ blz. 189.

 Karakter en inhoud

In de Joodse Traditie worden vijf zielsniveaus onderscheiden: nefesh, ruach, neshamah, chajah en yechidah. De eerste drie niveaus, nefesh, ruach en neshamah, worden de ‘innerlijke lichten’ genoemd: zij verlichten de weg van de bestemming van binnenuit. De andere twee niveaus, chayah en yichidah, worden de ‘uitwendige lichten’ genoemd: zij verlichten de Weg van de Bestemming van buitenaf. De zielsniveaus zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden.

Martin Buber beschrijft in het prachtige boekje “De weg van de mens volgens de Chassidische leer’,  dat ‘iedere ziel zichzelf bewust moet worden, zichzelf moet louteren vervolmaken.’ Het perspectief van deze ‘heelwording’ is niet persoonlijke geluk of hemelse zaligheid, maar het unieke werk, dat elke mens aan Gods wereld moet volbrengen.

‘Iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het, zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld. Want waarlijk: dat dit niet geschiedt, zulks is wat de komst van de Messias vertraagt.’ ‘Dit enige en uitzonderlijke is het, dat ieder mens voor alles is opgedragen te ontwikkelen en vorm te geven.’ Martin Buber:
De weg van de mens volgens de Chassidische leer, blz. 15.

In deze bijeenkomst onderzoeken we de betekenissen, die in de Joodse Traditie aan ziel worden toegekend. Deze betekenissen worden vervolgens geplaatst in het perspectief van de persoonlijke heelwording, de eigen unieke Weg van Bestemming.

Dragende teksten uit TeNaCH:

Genesis  2:7 | 28:11-17; Psalm 25:1, Spreuken 20:27,
Job 32:8 en Prediker 3:21.

 

Kosten 5 Euro voor 1 bijeenkomst van 6 uur.
Dit bedrag is inclusief werkmateriaal en koffie of thee.
Een lunchhapje neemt u zelf mee.
Groep Minimaal 6 en maximaal 20 personen.
Voor Iedereen die geïnteresseerd is in de rijkdom van de Joodse traditie en de Hebreeuwse taal.
Van de cursist wordt een open leerhouding ten aanzien van de Joodse traditie verwacht. Ook is een open, respectvolle en niet-oordelende houding voor het welslagen van de dialoog over de persoonlijke betekenis, die een tekst voor ieder oproept, onmisbaar.
Kennis van Hebreeuws is extra, maar niet verplicht.
Datum 2018: 20 januari
Tijd 10.15-16.15 uur. 
Plaats Dorpshuis Cittershof, Van Cittersstraat 64
Sint Laurens