23. Schriftelijke cursus Bijbels Grieks

karakter grammatica en vertaaloefeningen (waarbij het gehele Marcus-evangelie aan de orde komt). max. 4 jaar begeleiding door schriftelijke correctie (per e-mail of post); mondelinge begeleiding via msn en/of wekelijks telefonisch spreekuur;
studiedagen ergens in het land;
kosten € 345,- voor max 4 jaar begeleiding, incl. lesmateriaal, excl. Lexicon Nieuwe Testament en Griekse Bijbel.
Verlenging mogelijk voor 75 euro per jaar of gedeelte ervan.
groep onbeperkt
voor iedereen die geïnteresseerd is in de taal van het Nieuwe Testament; van de cursist wordt een open instelling tav het NT- gedachtegoed verwacht
tijd beginnen kan op elk gewenst moment;
studieduur afhankelijk van tempo waarin met studeert
docent J.A. Murre, e-mail: bcgrieks@zeelandnet.nl;
internet: www.bijbelsgrieks.nl