Schriftelijke cursus Bijbels Hebreeuws

karakter grammatica en vertaaloefeningen (veel oefenmateriaal) via een grammaticaboek en 104 gesproken lessen en leesoefeningen op de website
www.bijbelshebreeuws.nl; max. 4 jaar begeleiding door schriftelijke correctie (per e-mail of post).
kosten Cursusgeld: € 345,- voor max 4 jaar begeleiding (incl. grammaticaboeken en toegang tot gesproken lessen op de website, excl. Hebreeuwse Bijbel en woordenboek);verlenging na 4 jaar mogelijk voor 75 euro per jaar of gedeelte ervan
groep onbeperkt
voor Iedereen die geïnteresseerd is de grondtaal van de Tenach (Oude Testament); van de cursist wordt een open instelling verwacht tav van de Bijbeltekst en de Joodse traditie
tijd beginnen kan op elk gewenst moment; studieduur afhankelijk van tempo waarin met studeert
contact e-mail: bchebreeuws@zeelandnet.nl;
internet: www.bijbelshebreeuws.nl