Het koninkrijk der hemelen

Presentatie op de slotavond 24 april 2013

Tekst uit het evangelie van Thomas:

‘ Zijn leerlingen zeiden tot Hem: wanneer komt het koninkrijk? Het zal niet komen door er op te wachten, men zal niet zeggen, kijk daar is het, of, kijk dat is het, maar het kenmerk van het Koninkrijk van de Vader is verspreid over de aarde en de mensen zien het niet.’

Naast de geschapen aardse natuur is er ook een hemelse natuur, en waar die beide tot één worden, dáár manifesteert zicht het Koninkrijk van God, niet te lokaliseren, daar waar het tijdelijke het eeuwige raakt.

Het koninkrijk der hemelen – vanuit het Grieks
Annemiek Zondervan, april 2013. 

Sleutelwoord:   ‘Het koninkrijk der hemelen’ uit Math. 6:24
Eerst het verband waarin de kernwoorden staan, nl. in het volgende:
‘Niemand kan twee heren dienen,
want hij zal of de één haten en de ander liefhebben, of andersom’.

Dan volgen de kernwoorden:
Dáárom zeg Ik u…..wees niet bezorgd, kijk naar de vogels en naar de lelies……’
In Math. worden voor dat ‘kijken’ twee verschillende woorden gebruikt, in het evangelie van Lucas, is het beide keren hetzelfde woord.
Kernwoord: ‘bezorgd zijn’, komt van een woord wat ‘ tobben’  betekent. Jezus verlegt die aandacht van het dagelijks leven naar het Koninkrijk van God: In vers 26: ‘ Kijk naar de vogels’
Dat ‘ kijken’  is in de Griekse grondtaal een imperatief, een samengesteld werkwoord, uit grondwerkwoord en voorzetsel -> zien.  De functie van het voorzetsel is de versterking van het grondwoord, er wordt dus bedoeld een ‘ aandachtig kijken’  niet terloops, maar met volle aandacht, goed kijken.

  • In vers 28 het ‘ kijken’  naar de lelies, opnieuw een voorzetsel samen met een grondwerkwoord. In dit vers betekent het: ‘ leren’  en versterk je dat, dan krijg je: diepgravend kijken, inzien/begrijpen en goed overwegen.
  • Kijken we nu naar de vertaling in de Ned. Bijbel, dan zien we

NBV: ‘ kijk eens….
HSV: ‘ kijk naar…
NBG: ‘ let op…
SV : ‘ aanmerk….’
WV. ‘ leer van….’
We zien dus dat in de vertaling best wel wat verloren gaat, de grondtaal gaat veel dieper, eigenlijk wordt er bedoeld een nauwkeurig/intensief en bij herhaling onderzoeken, en dáár is het advies van Jezus op gestoeld,
zie je dát, zó zorgt jouw Hemelse Vader’ .
In Lucas staat het iets anders, wordt 2 keer zelfde werkwoord gebruikt, bij het  ‘zien op de vogels de op de lelies’. Maar wel die intensieve vorm in de betekenis van: nauwkeurig onderzoeken/ aandachtig beschouwen…

 Aansluitende korte verhandeling vanuit het Hebreeuws

Het Hebreeuws sluit aan bij de vertaling in het Grieks met het bijbel gedeelte uit Jes. 6:3  waar het 3 keer ‘ Heilig’  klinkt m.b.t. de Heerlijkheid en Grootheid van God. ‘de hele aarde is vol van Zijn heerlijkheid en luister’ die verborgen aanwezigheid van de Eeuwige in het geschapene, dat de ‘Nesjama’  wordt genoemd, er is geen molecuul in heel de schepping die niet vol is van dat Goddelijke.

Het Hebreeuws wijst in de grondtaal al naar die verborgen diepte, het fundament van de schepping heeft als afgeleid woord: ‘sod’ = geheimenis. In de manifestatie van de ontmoeting, vindt iets plaats van dat waar jezus  op wijst: ogen te krijgen voor het wonder van  het bestaan, want in/op alles is de verborgen aanwezigheid van de Eeuwige. Wat nodig is, is dat ‘dieper’  zien, ogen van ver-wonder-ing: Zie! in de schepping… Het wonder van de opbouw van een spruit, een bloem, vol van wonderen. Ibn Ezra verwoordt het als volgt: ‘het zien met de ogen van het hart’.

Het Hebreeuwse woord ‘zien’ heeft als betekenisveld:

  • zien
  • aanzien
  • waarnemen
  • voelen/genieten
  • inzien/doorgronden
  • gewaar worden
  • openbaring hebben

Dus ook: tot erkenning komen/ doorgronden de verborgen wijsheid, Die dat alles tot stand heeft gebracht. ‘Zien’  is in de Hebr. teksten vaak verbonden met een bewust worden, dat er-nog-iets-anders-meespeelt, verbonden met het ‘sod’ van de Eeuwige. Eigenlijk is het een openbaring aan jou. Vervolgens loopt Co een aantal Wijzen langs van de 3e eeuw tot de 19e eeuw. Waar al die teksten een zelfde fenomeen benoemen: een vorm van ‘ kennen/zien’ die jou tot een heelheid brengt. Nodig  is ontvankelijkheid en bereidheid.

De bedoeling was om te laten zien dat er een vorm van in het leven staan is, die deze verborgen dimensie gestalte probeert te geven door op die weg te gaan, dit is ook geen info, maar een weg, op weg gaan, tastend proberen gestalte te geven aan… Thora betekend ook: onderwijzing, dat leidt naar de realisering van het leven, zoals het leven hoort te zijn. In de woorden van de Thora zit een stem die tot spreken komt voor een ieder die dat zoekt. Dat moet niet bij woorden blijven, maar moet worden omgezet in een ‘doen’ zoekend naar concrete vormen om dát tot leven te brengen.

***