37. Hoor Israël | zaterdagcursus

Woorden van licht 

Karakter en inhoud:

‘ Het openen van uw woorden verspreidt licht…’  Psalm 119:130

Het Bijbels Hebreeuws is in de ogen van de Joodse traditie Lashon HaKodesh, heilige taal en vormt een levende verbinding tussen de hemel en de aarde. Hebreeuwse grondwoorden zijn Torah-begrippen, die in de Joodse religiositeit en spiritualiteit een scheppende en richtinggevende functie vervullen. Ze wijzen de weg naar een kwaliteit van leven, waarin het tov van de schepping – ‘en zie: hoe goed’ – tot verwerkelijking kan komen en het echad van de ENE -Zijn Eenheid- op verborgen wijze aan het licht kan treden. De grondwoorden scheppen een vruchtbaar klimaat, waarin en waardoor elk mens kan uitbloeien tot de waarheid van haar/zijn wezen.

Onder de oppervlakte van de directe betekenissen van de grondwoorden gaat een bijzondere diepte aan verborgen betekenis en zeggingskracht schuil. Om die dieptedimensie te ontsluiten en die verborgen rijkdommen op het spoor te komen, maken we in de cursus gebruik van een meervoudige benadering:

Eerst bestuderen we het grondwoord vanuit de woordenboekbetekenissen; dit levert vaak al een bijzonder rijk en gelaagd betekenisveld op. Vervolgens onderzoeken we het grondwoord in verschillende, steeds ruimere contexten: de directe taalkundige context en verwantschap met andere werkwoorden, de literaire context, waarin het woord voor de eerste keer voorkomt. Vervolgens starten we een proces van intertextualiteit, waarin we diverse schriftplaatsen met elkaar in gesprek brengen om te ontdekken hoe dit ons inzicht in het grondwoord kan verdiepen.

We moeten leren door te dringen in het innerlijk leven van de woorden, die ons gebedenboek vullen.’ ‘Het is niet genoeg het Hebreeuws in het Engels te kunnen vertalen. Het is niet genoeg een woord in het woordenboek  te kunnen opzoeken en de vorm met veel moeite te kunnen terugvinden in de grammatica. Woorden hebben een ziel. Woorden leven en dat leven moeten we leren verstaan.’  Abraham Heschel, ‘In het Licht van Zijn Aangezicht’

Woorden van Torah zijn als een heilige ruimte, waarin de naar wijsheid zoekende mens wordt uitgenodigd binnen te treden. Om het verborgen licht van de grondwoorden te ontmoeten en de bezielende kracht ervan te leren verstaan besteden we in de cursus ook steeds aandacht aan een bijzondere vorm van Bijbelse ontvankelijkheid. Deze grondhouding van ‘open, aandachtig luisterend aanwezig zijn met het hart gericht op de hemel’ wordt door Salomo uitgedrukt met de woorden: lev shomea, ‘een hart dat horende is.’ We laten ons hierbij leiden door gebeden uit het Joodse gebedenboek.

‘ Op drie principes (woorden!) berust de wereld: op de Torah en de dienst (van het hart) en daden van menslievende vriendelijkheid.’ Pirké Avot 1:2.

Deze woorden van Shimon haTsaddiek bepalen het ritme van de bijeenkomsten. Het laatste deel van elke bijeenkomst is gericht op het leren verbinden van de wijsheid en bezieling van het bestudeerde grondwoord met het eigen handelen. Op welke wijze kan ik dit woord vrucht doen dragen in mijn persoonlijke bestaan? Hoe kan dit grondwoord mij in de weerbarstige en vaak verwarrende praktijk van het dagelijks leven richting geven? Hoe kan ik leren vanuit een lev shomea-bewustzijn aanwezig te zijn en mijn daden leren heiligen?


Voor:
Iedereen die geïnteresseerd is in de rijkdom van de Hebreeuwse taal. De cursus sluit direct aan op de cursus ‘Letters van licht’, maar kan ook zonder voorkennis gevolgd worden. Van de cursisten wordt een open leerhouding ten aanzien van de Joodse traditie verwacht en de bereidheid actief deel te nemen aan het dialogische leerproces.

Kosten: 60 Euro voor 8 bijeenkomsten

Dit bedrag is inclusief het materiaal dat tijdens de bijeenkomst wordt verstrekt.

 

Zaterdag 10.15-13.00 uur,
Locatie Sint Laurens

2018: 15/09, 20/10, 17/11, 08/12 

2019: 26/01, 02/03, 20/04, 18/05 

Dit is inclusief  reservedatum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|Zaterdagcursus

Locatie: Sint Laurens
zaterdag 10.15-13.00 uur,
Data
2018: 
15/09, 20/10, 17/11, 08/12 
2019: 26/01, 02/03, 20/04, 18/05 
Dit is inclusief  reservedatum.