Joodse traditie

Eén schriftvers kan vele argumenten bevatten.
De school van Rabbi Ismaël leerde:
‘Als een hamer op de rots die versplintert’ (Jer 23:29).
Zoals de rots in vele stukken versplintert,
zo kan één bijbelvers vele argumenten bevatten.

bSanhedrin 34a

“De woorden van de Torah zijn als gouden schalen. Hoe meer men ze opwrijft en polijst, hoe meer ze glanzen en hoe beter ze de gezichten, die erin kijken, doen oplichten. Zo is het ook met de woorden van de Torah. Hoe meer zij worden bestudeerd en over hun betekenis wordt gediscussieerd en hoe meer zij tot leidraad voor het handelen genomen worden, hoe meer zij de gezichten doen oplichten van degenen, die deze woorden liefhebben.”

Awot de rabbi Nathan 31:4b

De cursussen van het Leerhuis willen de cursist binnen voeren in de buitengewoon rijke en creatieve wereld van het Joodse lernen. Steeds gaan we op zoek naar verborgen diepten en betekenissen, die schuil gaan achter de woorden van Torah. We laten ons hierbij leiden door de Wijzen van de Joodse traditie. Aan de hand van hun interpretaties en commentaren ontdekken we een constante stroom van wijsheid en inzicht, die het perspectief van de cursist verruimt en verdiept. We ontwikkelen een hogere gevoeligheid voor de fijnzinnige wijze van lezen en interpreteren, zoals die in de Joodse traditie gehanteerd wordt.

Zie verder bij de cursussen: 34 tot en met 38.