Een ontmoeting met Martin Buber

Een verkenning van de dialogische ‘filosofie’ van Martin Buber en zijn betekenis voor de actualiteit.

“Aan de andere kant van het subjectieve, aan deze kant van het objectieve, op de smalle bergkam waar Ik en Gij elkaar ontmoeten, is er het rijk van ‘tussen’. Deze realiteit waarover het besef maar pas in onze tijd ontstond, wijst voor de toekomstige generaties een weg die leidt voorbij individualisme en collectivisme. Hier wordt een waarachtig derde alternatief getoond; kennis daarvan kan waarachtige mensen helpen een waarachtige gemeenschap tot stand te brengen.”

Deze verkenning wil één van de kerngedachten van Martin Buber: de scheppende kracht van het ‘Tussen’ onder de aandacht brengen. Na een korte biografische schets wordt een introductie in het dialogische denken van Buber gegeven aan de hand van enkele citaten uit zijn boek ‘Ik en Gij’. Stap voor stap wordt de wereld van ’ik-het’ en de wereld van ‘ik-gij’ verkend.  Daarna wordt de (transcendente) betekenis van het ‘gij’ en het spreken van het grondwoord ’ik-gij’ belicht. Vervolgens wordt de dimensie van het ‘Tussen’ geïntroduceerd.

Gesprek. In dit gedeelte wordt een dialoog gevoerd met de aanwezigen. Aan de hand van enkele concrete thema’s bespreken we de mogelijke betekenis van Bubers dialogische denken voor de kwaliteit van leven nu op persoonlijk/maatschappelijk niveau. Een belangrijk thema zou kunnen zijn: ‘Wat kan de dialogische visie van Buber betekenen voor een maatschappij die zich bevindt in de omslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij?’  

Deze verkenning wordt op aanvraag verzorgd.