Zomercursus

In de vakantieperiode biedt Tal Hashamayim drie studiemiddagen aan rond het Bijbels Hebreeuws. De bijeenkomsten staan open voor beginnende of gevorderde studenten en oud studenten klassikaal of schriftelijk Bijbels Hebreeuws van het Zeeuws leerhuis Tal Hashamayim.
Verrijkend is daarbij het contact met liefhebbers van de taal, anders dan met de vertrouwde klasgenoten. In de bijeenkomsten ligt het accent op het spreken en beluisteren van de teksten en het met elkaar delen van de eigen vertaling.

Zomercursus 2018

Dit jaar wordt in de zomercursus behandeld het afscheidslied van Mozes uit Deuteronomium 32, 1-43.

Voor het joodse volk de Jordaan kon oversteken om het beloofde land binnen te gaan nam Mozes in enkele weken afscheid van zijn volk. Op de berg Nebo gaf hij hen de laatste wijsheden mee. Deze wijsheden zijn verzameld en groeiden uit tot een omvangrijk leerstuk, dat is verwerkt tot een lied. Gezongen informatie blijft immers lang hangen.

In het lied zijn opgenomen een terugblik op de oudere en voorbije geschiedenissen van het joodse volk, adviezen om de juiste te weg te bewandelen, en de te verwachten reacties van de Heer als anders wordt gehandeld; tenslotte is er een hoopvolle finale:
De Heer kust zijn volk.

Het Hebreeuws in de tekst is poëzie van verschillende niveaus; een groot gedeelte is redelijk eenvoudig, een deel is minder eenvoudig en een deel laat ruimte over voor meerdere interpretaties. Hier en daar zijn woorden gebruikt die enkel in deze tekst voorkomen, en af en toe bevat eenvoudig Hebreeuws een onverwachte lading.De tekst laat ruimte om ook mensen die nu leven te inspireren. Het is een bijzondere ervaring om deze tekst als studieproject te benaderen.

Voor de behandeling van de tekst is een studieboek gemaakt met daarin de Hebreeuwse tekst van Mechon Mamre, de vertalingen Buber-Rosenzweig uit 1929, Willibrord van 2012 en de Naardense Bijbel en een uitgebreide woord-voor-woordvertaling. De eigen vertaling is in poëzie.

Bij gebrek aan belangstelling gaat de cursus niet meer door.

Prijs 6 of meer deelnemers € 45
5 of 4 deelnemers € 25
Studieboek extra € 5